#

പ്രമോദ് ശങ്കരൻ

കൊത്തുനേരം : Feb 07, 2017

പങ്കു വെയ്ക്കൂ !

നീലസലാമും ചോദ്യങ്ങളും :ഭൂ സമരമായ ചലോ തിരുവനന്തപുരം യാത്രയില്‍ എവിടെ വച്ചാണ് Dyfi കണ്ണിച്ചേരുക. നീല്‍ സലാം ലാല്‍സലാം കേരളത്തില്‍ എങ്ങിനെയാവും വിളിക്കപ്പെടുക. ഇന്ത്യയില്‍ വളര്‍ന്ന് വരുന്ന ദലിത് സമരങ്ങളില്‍ കണ്ണിചേരണമെന്നു Dyfi യുടെ പ്രഖ്യാപനം സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ്. വെെകിയാണങ്കിലും നവസാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമരങ്ങളില്‍ വെറും കാഴ്ചക്കാരന്‍െറ റോളല്ല ചലനാത്മകമായ ഒരു യുവജന സംഘടനയുടേത് എന്ന് തിരിച്ചറിവ് ചെറുതല്ല. ദലിത് സമരങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കലല്ല Dyfi യുടേതെന്നും മറിച്ച് അത്തരം സമരമുഖത്ത് എെക്യപ്പെടലിന്‍െറ രാഷ്ട്രിയത്തെ കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ ദലിത് രാഷ്ട്രിയത്തിനുള്ള നിര്‍വഹണ കര്‍ത്തൃത്തതെ കുറിച്ച് മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് യുവജനസംഘടനക്ക് ഉണ്ടായ ബോധ്യം തള്ളി കളയേണ്ടതല്ല.

നില്‍സലാം ,ലാല്‍സലാം എന്ന സമ്മേളനങ്ങളിലെ പ്രമേയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത ഇടപ്പെടലിന്‍െറ രാഷട്രിയത്തിലൂടെ വരും നാളുകളില്‍ ബോധ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്നുമാത്രമാണ്. Dyfi നിലപാടുകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പേടേണ്ടത് ദലിത് രാഷ്ട്രിയവുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങളോട് യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍െറ പ്രതികരണത്തെ കൂടി പരിഗണിച്ചാവും. ദലിത് എന്നത് അധികാരമില്ലായമയുടെ ഒരു അവസ്ഥയെ കൂടി പരിഗണിച്ച് പറയുന്നതാണ് എന്നിരിക്കെ ഇന്ത്യയില്‍ ആകമാനം ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രിയത്തിന് അധികാരമില്ലായ്മ എന്ന ദലിത് അവസ്ഥയുണ്ട്. അതു കൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാധീനമില്ലാത്ത ശുന്യതയുടെ ഇടങ്ങളില്‍ എല്ലാം ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്ന ദലിത് മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി സംഘടന വളര്‍ത്താനുള്ള ഭാഗ്യാനേഷണം എന്നതില്‍ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും Dyfi നിലപാടില്‍ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ല. അതല്ല സത്യസന്ധമായ ഒന്നാണെങ്കില്‍ ദലിത് രാഷ്ട്രിയവുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെ Dyfi എങ്ങിനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നത് പ്രധാനമാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ ദലിത് രാഷ്ട്രിയത്തിന്‍െറ മര്‍മ്മമെന്നെത് അംബേദ്‌കർ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്. അത്, ബ്രാഹ്മണിസ-ധർമ്മവ്യവസ്ഥ എന്നത് അസമത്വത്തിന്റെയും സാമൂഹിക നീതി നിഷേധത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയപദ്ധതിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജ്ഞാനവ്യവഹാരം ആണ്. മാര്‍ക്സിയന്‍ മെറ്റാഫര്‍ പ്രയോഗങ്ങളിലെ സാംസ്ക്കാരിക ഉപരിഘടന എന്ന നിലയില്‍ അല്ല അംബേദ്ദക്കര്‍ ജാതിയെ തിരിച്ചറിയുന്നത് മറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഉത്പ്പാദന ബന്ധങ്ങളിലെ / സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ അടിത്തറയാണ് ജാതിയെന്ന് അംബേദ്ദക്കര്‍ തെളിക്കുന്നുണ്ട്.

എല്ലാ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക,അധികാരങ്ങളുടെയും കൊടുക്കല്‍ വാങ്ങലുകളില്‍ ജാതി നിര്‍ണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഇന്ത്യയെ സംമ്പന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്.

അത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പൊരുതുന്ന വിപ്ലവ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള ചോദ്യമിതാണ്. ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയെ സംമ്പന്ധിച്ച് ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായിരിക്കെ, സവര്‍ണനെ സംമ്പന്ധിച്ച് പോസിറ്റീവ് കാപ്പിറ്റലും ,അവര്‍ണന് ജാതിയൊരു ബാധ്യതയുമാണന്നിരിക്കെ, Dyfi ക്ക് ജാതി വ്യവസ്ഥയോട് നിലപാട് എന്താണ് ?. എന്നു വെച്ചാല്‍ ജാതിയെന്നത് നിങ്ങളെ സംമ്പന്ധിച്ച് കേവലം ദലിതന്‍െറ അയിത്ത / തൊട്ടു കൂടായ്മയുടെ പ്രശ്നം മാത്രമാണോ ?

ഇന്ത്യയില്‍ നീല്‍സലാം,ലാല്‍ സലാം ഒരുമിച്ച് വിളിക്കേണ്ടതിന്‍െറ രാഷ്ട്രിയ സാഹചര്യം സംഘപരിവാര്‍ ഫാസിസം അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നതുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്‍ന്നു വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ Bjp ഗവര്‍മെന്‍െറ് അധികാരം ഒഴിയുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ നീല്‍ സലാം കെെയൊഴിയുകയും ലാല്‍സലാം മാത്രം ബാക്കിയാവുകയും മാത്രമാണ് സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നത്. അതായത് സംഘപരിവാര്‍ ഹിന്ദുത്വത്തെ മാത്രം പരിഗണിക്കുമ്പോല്‍ ബ്രാഹ്മണിസമെന്നത് സോഷ്യല്‍ ഓഡര്‍ പരിക്കുകളില്ലാതെ നിലനില്‍ക്കും. സംഘപരീവാര്‍ തിവ്ര ഹിന്ദുത്വ മാത്രം മുന്നില്‍ കണ്ടാണോ ഈ മുദ്രാവാക്യം, അതൊ ഒരു ധാര്‍മ്മിക മൂല്യവ്യവസ്ഥയായ ബ്രാഹ്മണിസത്തിന് എതിരായ് ദലിതര്‍ നിത്യ ജീവിതത്തില്‍ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾക്ക് ഒപ്പം എെക്യപ്പെടുമോ ?

കേരളത്തിലെ ദലിതര്‍ ഒരു സമൂഹമെന്ന് നിലയില്‍ തങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ ചര്‍ച്ചെക്കെടുക്കുമ്പോള്‍ ബീഹാറിനേക്കാള്‍ മെച്ചമല്ലെ കേരളം, എന്ന് തിരിച്ച് ചോദിക്കാതെ, കേരളത്തിലെ മാറ്റു സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ നേടിയ പുരോഗതിക്ക് ഒപ്പം ദലിത് ആദിവാസി വികസനത്തെ പരിഗണിക്കാന്‍ തയ്യാറാവുമോ? കേരളത്തിലെ എയ്ഡഡ് ,ദേവസ്വം മറ്റു സര്‍ക്കാര്‍ ബോർഡുകൾ ദലിത് സമൂഹത്തിന് പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പിക്കാന്‍ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമോ ? തയ്യാറാവുമെങ്കില്‍, ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് psc ക്ക് വിടുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നില്പാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് NSS രംഗത്ത് വന്നതോടെ, വീണ്ടും ദേവസ്വം റിക്രൂട്ടമെന്‍െറ് ബോര്‍ഡ് പുനസഥാപിച്ച് കൊടുത്ത ഇടതുപക്ഷ സര്‍ക്കാര്‍ നയം തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതല്ലെ? ഭൂമി പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് ചലോ തിരുവന്തപുരം പരിപാടിയില്‍ എെക്യപ്പെട്ട് യുവജന പ്രസ്ഥനം സമര രംഗത്ത് കടന്നു വരുമോ? സംവരണം സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായിരിക്കെ മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ 10% പേര്‍ക്ക് സംവരണമെന്ന് മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ നില്പാടില്‍ DYFI ക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം ?

നമ്മള്‍ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയില്‍ ആണെന്നിരിക്കെ പോരാടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ആണെന്നിരിക്കെ ഇന്ത്യയുടെ യാഥാർഥ്യം ജാതിയാണെന്നിരിക്ക, സ്വന്തം പ്രവര്‍ത്തകരെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയേണ്ടതല്ലെ ? ജാതിയെന്നത് ദലിതരുടെ മാത്രം എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന നേതാക്കളും അണികളും പ്രവര്‍ത്തകരുമുള്ള വലിയ യുവജന പ്രസ്ഥാനമാണ് Dyfi. അത് തിരുത്താന്‍ Dyfiയുടെ പഠനക്യാമ്പുകളില്‍ ജാതിയെങ്ങിനെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുയെന്നും ബ്രാഹ്മണിസം എങ്ങിനെയാണ് നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ നിലപാടുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടെ ?? വെെരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദവും, വര്‍ഗിയത,മതേതരത്വവും ക്ലാസെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തില്‍ അംബേദക്കറുടെ ജാതി ഉന്‍്മൂലനത്തേയും Dyfi യുടെ സിലബസില്‍പ്പെടുമ്പോളാണ് നിലസാലാമിനോട് ലാല്‍സലാം മിനിമം നീതിപുലര്‍ത്തുക എന്ന് കരുതുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ദലിത് /ആദിവാസി, സ്ത്രിപക്ഷ ന്യൃനപക്ഷ , ട്രാന്‍സ് ജെണ്ടര്‍ ,പരിസ്ഥതി സംഘങ്ങള്‍ ,ഇടതു പക്ഷവും എല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിശാലമായ സത്യസന്ധമായ ഒരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണിസതിന് എതിരായ് ഇന്ത്യയില്‍ ഉയര്‍ന്ന് വരേണ്ടത് എന്നതിന് ഒരു തര്‍ക്കമില്ല.


Loading Conversation